pk lahti

Päiväkoti Kärpänen sijaitsee  hyvien kulkuyhteyksien varrella Kärpäsenmäellä ja se tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta lämminhenkisessä ja kodikkaassa päiväkodissa. Kärpäsessä on 60 päivähoitopaikkaa 1—5-vuotiaille lapsille ja heitä varten on avarat, valoisat ja toimivat tilat kahdessa kerroksessa.

Päiväkodissa on omat tilat mm. Luku- ja tutkimusnurkkauksessa voi katsella kirjoja ja tutkia vaikkapa luonnosta löytyneitä aarteita. Päiväkodin vaihtelevamaastoinen, avara ja suojaisa piha tarjoaa myös monipuoliset mahdollisuudet leikkiin, liikuntaan ja yhteisiin juhliin. Päiväkodin läheisyydessä sijaitsevat koulu, leikkipuistoja, kirjasto sekä hyvät liikuntamaastot.

Noudatamme varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Päivähoitomaksu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Maksuun vaikuttavat palvelusetelin arvo ja sovittu hoitoaika. Päiväkotiin haetaan palvelusetelihoitopaikkaa Lahden kaupungin verkkosivuilta. Täytä myös Pilke päiväkotien päivähoitohakemus. Päiväkodit ovat pääsääntöisesti auki kesälomakautena. Kysy tarkemmat kesäkauden aukioloajat päiväkodin johtajalta.

Pakko ei ole nukkua, mutta kaikille järjestetään pieni lepohetki päivän aikana. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta sovitaan yhteinen tapaaminen. Päivittäiset kohtaamiset lapsen tuonti- ja hakutilanteissa ovat tärkeä osa yhteydenpitoa. Yhteyttä pidetään puhelimitse, tekstiviestein ja sähköposteilla. Jokaisessa päiväkodissa on myös infotaulut, joita kannattaa seurata.

Päiväkodeissa järjestetään säännöllisesti vanhempainiltoja ja muita tapahtumia ja vuosittain järjestetään varhaiskasvatuskeskustelut. Kodin ja päiväkodin välisenä tiedotuskanavana toimii myös toiminnanohjausjärjestelmä Daisy, jonka kautta tehdään mm.

Monissa päiväkodeissa toimii myös vanhempaintoimikunta. Kielikylpy aloitetaan pääsääntöisesti vuotiaana. Kielikylpy on tarkoitettu muuta kuin kielikylpykieltä äidinkielenään puhuville lapsille. Lasten kielelliset valmiudet huomioiden lapset omaksuvat uuden kielen leikkien, laulujen, lorujen, teematyöskentelyn ja arkiaskareiden lomassa. Kielikylvyn kautta lapsi saa valmiudet muiden kielten opiskeluun.

Lapsi voi käyttää äidinkieltään, mutta häntä kannustetaan käyttämään kielikylpykieltä. Lapsen vanhemmilta ei edellytetä kielikylpykielen osaamista, heidän tehtävänään on edistää lapsen oman äidinkielen kehittymistä. Kielirikasteinen varhaiskasvatus tunnettiin aiemmin nimellä kielisuihku. Kielirikasteisessa varhaiskasvatuksessa opitaan kieltä arjen toimintojen lisäksi erityisesti laulujen, leikkien, lorujen ja jokapäiväisten fraasien avulla.

Kielirikasteisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kielen oppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistaminen. Ostopalvelutoiminta tarkoittaa sitä, että kunta ostaa varhaiskasvatuspalvelun tuottamisen yksityiseltä palveluntuottajalta sovituksi ajaksi. Palveluntuottajat valitaan kilpailutuksella, jonka kunta järjestää tietyin väliajoin.

Kunta tarjoaa varhaiskasvatukseen tarkoitetut tilat palveluntuottajan käyttöön ja valitsee lapset päivähoitohakemusten perusteella. Perheillä on kunnallinen päivähoitomaksu. Päiväkodeissa järjestetään säännöllisesti vanhempainiltoja ja muita tapahtumia ja vuosittain järjestetään varhaiskasvatuskeskustelut. Kodin ja päiväkodin välisenä tiedotuskanavana toimii myös toiminnanohjausjärjestelmä Daisy, jonka kautta tehdään mm.

Monissa päiväkodeissa toimii myös vanhempaintoimikunta. Kielikylpy aloitetaan pääsääntöisesti vuotiaana. Kielikylpy on tarkoitettu muuta kuin kielikylpykieltä äidinkielenään puhuville lapsille. Lasten kielelliset valmiudet huomioiden lapset omaksuvat uuden kielen leikkien, laulujen, lorujen, teematyöskentelyn ja arkiaskareiden lomassa. Kielikylvyn kautta lapsi saa valmiudet muiden kielten opiskeluun.

Lapsi voi käyttää äidinkieltään, mutta häntä kannustetaan käyttämään kielikylpykieltä. Lapsen vanhemmilta ei edellytetä kielikylpykielen osaamista, heidän tehtävänään on edistää lapsen oman äidinkielen kehittymistä. Kielirikasteinen varhaiskasvatus tunnettiin aiemmin nimellä kielisuihku. Kielirikasteisessa varhaiskasvatuksessa opitaan kieltä arjen toimintojen lisäksi erityisesti laulujen, leikkien, lorujen ja jokapäiväisten fraasien avulla.

Kielirikasteisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kielen oppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistaminen. Ostopalvelutoiminta tarkoittaa sitä, että kunta ostaa varhaiskasvatuspalvelun tuottamisen yksityiseltä palveluntuottajalta sovituksi ajaksi. Palveluntuottajat valitaan kilpailutuksella, jonka kunta järjestää tietyin väliajoin.

Kunta tarjoaa varhaiskasvatukseen tarkoitetut tilat palveluntuottajan käyttöön ja valitsee lapset päivähoitohakemusten perusteella. Perheillä on kunnallinen päivähoitomaksu. Valittu palveluntuottaja palkkaa henkilökunnan ja järjestää varhaiskasvatuspalvelun kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kunta valvoo palvelun toteutumista säännöllisesti. Kaksikielisissä päiväkodeissa vierasta kieltä käytetään mahdollisimman paljon.

Kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla lapsille tavanomaista monipuolisempaa kielikasvatusta. Lapsille tarjotaan tilaisuuksia omaksua kieliä ja käyttää niitä toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Samalla luodaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä herättää lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun.

Myös monenlaiset kulttuurit kohtaavat luontevasti tällä tavoin järjestetyssä varhaiskasvatuksessa. Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Nykyaikaiset verkkosivut ja -palvelut pohjautuvat evästeinä engl. Evästeet ovat pieniä käyttäjäkohtaisia tekstitiedostoja, jotka tallentuvat verkkoselaimeesi.

Palvelin voi myöhemmin lukea selaimeesi asetetun evästeen ja näin selaimesi voidaan tunnistaa aiemmin sivuillamme käyneeksi. Näin saat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustoillamme. Evästeiden avulla voimme myös kerätä tietoa mm.

Kerättyä tietoa voidaan käyttää myös analytiikkaan, käyttökokemuksen parantamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen sekä omissa että kumppaniemme mainoksissa.

Pyrimme tarjoamaan sinulle kohdennettua sisältöä, jotta käyttökokemuksesi olisi mahdollisimman sujuva. Voit kieltää evästeiden käyttämisen selaimesi asetuksista, jolloin menetät mahdollisesti osan käyttökokemuksestasi. Jos kiellät evästeiden käytön, verkkosivumme voivat hidastua tai joidenkin niiden ominaisuuksien käyttö voi estyä.

Tällöin myös mahdollisuutemme palveluidemme kehittämiseen käyttömieltymystesi perusteella vaikeutuu, emmekä myöskään voi tarjota sinulle suunnattuja mainoksia verkkosivuilla.

Kiireettömyys sekä lasten ja perheiden kuunteleminen ovat meille tärkeitä asioita. Kannustamme lasta liikkumaan ja kokeilemaan uutta. Käymme kerran viikossa metsäretkillä ja metsä luokin loistavat mahdollisuudet lapsen mielikuvituksen kehittymiselle ja omaehtoiselle leikille sekä liikunnalle. Käytössämme ovat molempien talojen jumppasalit monipuolisine välineineen.

Rytmisoittimet sekä musiikkiliikunta ovat tärkeä osa musiikillista toimintaamme. Kädentöihin keräämme ideoita esimerkiksi metsäretkiltä. Lastemme lempipuuhaa ovat temppuradat, metsäretket, majojen rakentaminen sekä mielikuvitusleikit.

Mieluista on myös talvisin mäenlasku läheisillä kummuilla, hiihtäminen ja luistelu. Päiväkodissamme järjestetään erilaisia tapahtumia kuten kuukausittaiset vanhempien aamupalat sekä Liikutaan yhdessä -iltapäivät, jolloin vanhemmilla on mahdollisuus osallistua lasten kanssa toimintaan. Syksyisin meillä järjestetään syyskarnevaalit ja keväällä kevätjuhla, jossa lapset ovat pääesiintyjinä.

Syksyllä aloitamme päiväkodissamme Moomin Language School -kielikylvyn 3—5-vuotiaile lapsille. Iltatoimintana päiväkodissamme järjestetään muskaria 0—2-vuotiaille lapsille sekä Hoksaus-tiedekerho 3—5-vuotiaille lapsille. Touhula Karistossa noudatetaan uutta, 1. Tutustu myös toiseen Touhulan päiväkotiin Lahdessa. Touhulassa toimitaan päivän aikana pienryhmissä. Pienryhmätoiminnan tavoitteena on, että jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Luomme oppimisympäristön, jossa on mahdollisuus harjoitella vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. Pienryhmätoiminta tukee lapsen omatoimisuutta ja osallisuutta sekä leikkitaitoja. Kasvattajalla on mahdollisuus olla aidosti läsnä, vastata lapsen tarpeisiin ja ohjata tunnetaitoja. Otathan yhteyttä suoraan ryhmään, jos sinulla on lapsen arkeen liittyvää asiaa, esimerkiksi: Touhulassa on yhteiset toimintamallit, jotka on suunniteltu pienten parhaaksi.

Niiden ansiosta arki on sujuvampaa ja yhteistyö lasten, vanhempien sekä henkilökunnan välillä mutkattomampaa. Tällöin vuorovaikutus paranee ja lapselle on tarjolla enemmän aikaa sekä syliä. Jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään ja hän pääsee myös paremmin kehittämään kaverisuhteitaan sekä leikki- ja tunnetaitojaan.

Pienryhmässä lasta on myös helpompi kannustaa leikkiin ja omatoimisuuteen. Perheet ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita ja kuuntelemme heidän toiveitaan päivähoidosta herkällä korvalla. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu yhdessä perheen ja päiväkodin kanssa. Kaksi kertaa vuodessa käytävien vasu-keskusteluiden lisäksi vanhempainillat ja yhteiset perhetapahtumat ovat kiinteä osa yhteistyötä.

Tärkeä osa mutkatonta ja avointa vuorovaikutusta vanhempien kanssa ovat myös päivittäiset kuulumisten vaihdot lapsen tullessa aamulla hoitoon ja tämän lähtiessä iltapäivällä. Suurimmassa osassa päiväkodeistamme on käytössä myös sähköinen yhteydenpitokanava, joka tukee päivittäistä yhteistyötämme ja kuulumisten vaihtoa vanhempien kanssa. Se on jokaiselle lapselle henkilökohtainen. Sinne saamme tallennettua niin viikkotiedotteet kuin muutkin materiaalit, ja pääsemme eroon repun pohjalla kuljeskelevista paperilapuista.

Touhulan päiväkodeissa mitataan säännöllisesti asiakasperheiden tyytyväisyyttä, ja kehitämme toimintaamme saadun palautteen perusteella. Palvelukeskus on yhdessä käyttäjiensä kanssa tarkkaan mietitty ja suunniteltu kokonaisuus.

Tämä mahdollistaa luonnollisen kanssakäymisen vanhusten ja lasten kesken. Uudenaikaiset tilat mahdollistavat hyvin pienryhmätoiminnan. Ryhmätilojen lisäksi talossa on mm. Pienryhmätoiminta on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa. Se mahdollistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen eri-ikäisille lapsille. Päiväkotimme toimii tammikuussa valmistuneissa tiloissa Kilpiäisten palvelukeskuksen yhteydessä. Ajankohtaista Kaupunginjohtajan blogi Kuulutukset ja ilmoitukset Uutiset Tulevaisuuden Lahti Miltä tulevaisuuden kaupunki näyttää työpöydällä?

Haetaan Lahdelle oikea suunta Miksi puistounelmasta tuli paperitiikeri? Ilmaista parkkipaikkaa ei ole Kokeilemalla paras Rautatienkatu Miten hyvästä tehdä entistä parempi?

NIEMI — herätys, opiskelijat tulevat!

Päiväkotimme sijaitsee Mukkulan kaupunginosassa. Sinne saamme tallennettua niin viikkotiedotteet kuin muutkin materiaalit, ja pääsemme eroon repun pohjalla kuljeskelevista paperilapuista. Voit kieltää evästeiden käyttämisen selaimesi asetuksista, jolloin menetät mahdollisesti osan käyttökokemuksestasi. Päiväkoti Pääskynpesä       Vuorikatu 7Lahti             paaskynp lahdenvapaasrk. Uusimman tiedon ja tampere striptease penispora tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite: Salpausselän harjun upeat maastot ovat lähiympäristöämme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *